Πανοραμικές – Κεφαλομετρικές

Ψηφιακές ακτινογραφίες, πανοραμικές - κεφαλομετρικές οδόντων με την αξιοπιστία του ψηφιακού ορθοπαντογράφου Deltascan - CBCT

Οστική πυκνότητα

Μέτρηση οστικής πυκνότητας ΟΜΣΣ - ΙΣΧΙΩΝ καθώς και λιπομέτρηση με την πλέον αξιόπιστη τεχνολογική μέθοδο (Excellus Fan Beam).

Υπερηχογραφήματα

Ειδικά Υπερηχογραφήματα μαιευτικά - γυναικολογικά και ενηλίκων και ακτινογραφίες, με εξιδίκευση στις παιδοακτινολογικές εξετάσεις παίδων και εφήβων.

Πακέτο Πρόληψης
Περιλαμβάνει: Υπερηχογράφημα ανω-κάτω κοιλίας, θυρεοειδούς και Ακτινογραφία θώρακος F/P.