Υπερηχογραφήματα
Ειδικά Υπερηχογραφήματα παίδων, μαιευτικά - γυναικολογικά και ενηλίκων.
Ψηφιακή Τεχνολογία

Ψηφιακές ακτινογραφίες, πανοραμικές - κεφαλομετρικές οδόντων.

Οστική πυκνότητα

Μέτρηση οστικής πυκνότητας ΟΜΣΣ - ΙΣΧΙΩΝ.

Πακέτο Πρόληψης
Περιλαμβάνει: Υπερηχογράφημα ανω-κάτω κοιλίας, θυρεοειδούς και Ακτινογραφία θώρακος F/P.