Υπηρεσίες

Παιδιατρικά Υπερηχογραφήματα
Έλεγχος Εγκυμοσύνης
Οργάνων Σώματος
Έγχρωμη Υπερηχητική Αγγειογραφία (Triplex)
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Ψηφιακές Ακτινογραφίες